SusisiekiteKupiškio r. sav., Paketurių k.,
Bokšto g. 21

Tel.: (8 607) 68682Smiley face

Ataskaitos


Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas

Kopija 3forma

Kopija 04.01.02.01D

Kopija 4forma

Kopija 10.04.01.01B

šv. Kazimiero vaikų globos namų II ketvirčio ataskaita

2018 vadovo veiklos ataskaita

šv. Kazimiero vaikų globos namų I ketvirčio ataskaita

KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIDŽIOJI KNYGA

2018m. Gruodžio 31d. Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Pažyma apie įsiskolinimų padengimą

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 20181231 (1)

Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas

10.04.01.01B

04.01.02.01D

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITA (forma Nr. 2)

DĖL FORMŲ PATEIKIMO

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų Finansinės ataskaitos 2018m. III ketvirtis

2017 m. vadovo veiklos ataskaita

Dėl pritarimo 2017 m. vadovo veiklos ataskaita

Finansinė ataskaita 2018 m. II ketvirtis.

Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31

2017 m. Finansinė ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 20170331

Finansinės būklės ataskaita 20170630

Finansinės būklės ataskaita 20170930

2017m 04.01.02.01D II ketvirtis

2017m 04.01.02.01D III ketvirtis

2017m 04.01.02.01K II ketvirtis

2017m 10.04.01.01B I ketvirtis

2017m 04.01.02.01K III ketvirtis

2017m 10.04.01.01B II ketvirtis

Sprendimas dėl pritarimo 2016 m. ataskaitai

2016 m. veiklos ataskaita

Sprendimas dėl pritarimo 2015 m. ataskaitai

2015 m. veiklos ataskaita

Finansinės ataskaitos už 2014 metus

SPRENDIMAS Dėl PRITARIMO KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

KUPIŠKIO RAJ. ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Visos teisės saugomos © Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai 2013