SusisiekiteKupiškio r. sav., Paketurių k.,
Bokšto g. 21

Tel.: (8 607) 68682Smiley face

Globos namų misija


Tenkinti visokeriopus našlaičių ir be tėvų globos likusių vaikų poreikius, atstovauti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, sudaryti sąlygas vaiko grįžimui į šeimą ir asmens socialiniam integravimuisi į visuomenę, užtikrinti saugią ir sveiką gyvenamąją aplinką, kurioje ugdytiniai realizuotų save.  

Visos teisės saugomos © Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai 2013