SusisiekiteKupiškio r. sav., Paketurių k.,
Bokšto g. 21

Tel.: (8 607) 68682Smiley face

Priemonės


  •  rengiant integracijai visuomenėje, formuoti savarankiško gyvenimo bei sveikos gyvensenos įgūdžius.
  •  ugdyti draugiškus tarpusavio santykius, skatinti vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą.
  •  gerinti mokymosi kokybę, skatinti profesinę motyvaciją, ugdyti dorinius, šeimyninius, darbinius ir socialinius įgūdžius.
  • gerinti materialinę bazę, sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai, pasirenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo sąlygas.
Visos teisės saugomos © Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai 2013