SusisiekiteKupiškio r. sav., Paketurių k.,
Bokšto g. 21

Tel.: (8 607) 68682Smiley face

Uždaviniai


  • suteikti vaikui  globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo)  paslaugas,
  •  užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
  •  sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;
  •  užtikrinti vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
  •  dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, globėjais (rūpintojais) įgyvendinant vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą.
  • pažinti vaiko individualumą, plėtoti jo gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, ugdyti darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos įgūdžius, padėti pasirinkti vaiko poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo bei lavinimo įstaigas.
Visos teisės saugomos © Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai 2013