SusisiekiteKupiškio r. sav., Paketurių k.,
Bokšto g. 21

Tel.: (8 607) 68682Smiley face

Apie mus


Vaikų globos namų Kupiškyje steigimo idėja 1995 metais kilo tuometiniam Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios kunigui vikarui Virgilijui Liuimai. Jo iniciatyva ir pastangomis už Olandijos labdaros fondų, Vokietijos katalikiškos organizacijos „Renovabis“, ,, Lietuvos dukterų“ draugijos iš Los Andželo, Lietuvos ,,Caritas“ suaukotas lėšas, Paketurių kaime, rekonstruotame vaikų darželio pastate, 1996 m. rugsėjo 2 dieną, Kupiškio rajono mero potvarkiu Nr. 333, buvo įsteigti vaikų globos namai, pavadinti Lietuvos globėjo – Šventojo Kazimiero vardu.  Nevyriausybinių vaikų globos namų steigėjas buvo Panevėžio vyskupijos Kupiškio dekanato „Caritas“, kuris  1996 m. rugsėjo 2 dieną su Kupiškio rajono savivaldybe pasirašė Jungtinės veiklos sutartį, įsipareigodamas užtikrinti vaikų globos namų veiklą. Kupiškio rajono savivaldybė įsipareigojo skirti dotaciją vaikų globos namų išlaikymui.

              Kupiškio rajono Šv. Kazimiero vaikų globos namai iškilmingai atidaryti 1996 m. rugsėjo 25 dieną. Globos namus pašventino Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas J. Preikšas. Vaikų globos namų direktore paskirta Danutė Bukinienė. Vaikų namuose gyveno 22 vaikai, dirbo 16 darbuotojų. Vaikų globos namų išlaikymui pinigines lėšas ar drabužius, baldus, kitą inventorių aukojo Prancūzijos L‘Arafal fondas, Norvegijos Rotary klubai, verslininkai, ūkininkai ir pavieniai geros valios žmonės.

            Nuolat didėjant išlaidoms vaikų globos namų išlaikymui, Kupiškio dekanato „Caritas“ negalėdamas  vykdyti savo įsipareigojimų,  2008 m. lapkričio mėn. Kupiškio rajono savivaldybės administracijai pranešė, kad stabdo savo veiklą. Todėl  2008 m. lapkričio 20 dieną Kupiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia steigti biudžetinę įstaigą Kupiškio rajono Šv. Kazimiero vaikų globos namai ir savo sprendimu Nr. TS – 308 patvirtina įstaigos nuostatus ( Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS – 165 nauja redakcija ). 2008 m. gruodžio 16 d. įstaiga užregistruojama juridinių asmenų registre.

             2010 metų rugsėjo 23 d. vaikų globos namų direktoriumi paskiriamas Petras Remeikis. 2011 m. rugpjūčio 3 d. teikiama paraiška Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl vaikų globos namų pastato renovavimo.  2011 metų spalio 11 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministras, įsakymu Nr. A1-447, skiria finansavimą projekto ,, Kupiškio rajono Šv. Kazimiero vaikų globos namų infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimui. Projektas pradedamas įgyvendinti 2013 metų gruodžio 9 dieną. Vaikų globos namai laikinai įsikuria Kupiškio L.Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos bendrabutyje. Globos namuose gyvena 29 vaikai ( atskirais laikotarpiais iki 33 vaikų).

          Laikotarpiu nuo  2013 m. gruodžio 9 d. iki 2015 m. balandžio 10 dienos vaikų globos namų pastate Paketurių km. rekonstruotas rūsys ir pirmas aukštas, naujai pastatytas antras aukštas, įrengtas vandens gręžinys ir geoterminis patalpų šildymas, pastatyti nuotekų valymo įrenginiai. Pastatas pritaikytas 32 vaikų poreikiams, apgyvendinant juos keturiose šeimynose.

           Vaikų globos namuose per 19 įstaigos gyvavimo metų 317 vaikams buvo įsteigta globa.            

 

Visos teisės saugomos © Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai 2013