Vizija. Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai – globos įstaiga, kurioje likusiems be tėvų globos vaikams teikiamos socialinės bei ugdymo paslaugos, sudarant tinkamas sąlygas saugiai augti, vystytis, tobulėti bei ruoštis savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Misija. Globoti be tėvų globos likusius vaikus, atstovauti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, sudaryti sąlygas vaiko grįžimui į šeimą ir asmens socialiniam integravimuisi į visuomenę.

 

x