SusisiekiteKupiškio r. sav., Paketurių k.,
Bokšto g. 21

Tel.: (8 607) 68682Smiley face

LAISVOS DARBO VIETOS


KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMAI IEŠKO

SOCIALINIO DARBUOTOJO

 

 

 1. Pareigybės lygis – A2.
 2. Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų socialinis darbuotojas

padeda globojamiems vaikams adaptuotis vaikų globos namuose, bendruomenėje, visuomenėje, gauti visas būtinas socialines, ugdymo ir kitas paslaugas, garantuoja socialinį saugumą, palaiko ryšius su buvusia šeima, artimaisiais, sprendžia ugdymo, saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, elgesio problemas, padeda pasirengti savarankiškam gyvenimui ir jaustis savarankiškais, pilnaverčiais visuomenės nariais.

 1. Darbo vieta – Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, adresas Bokšto g. 21, Paketuriai, Kupiškio r.

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  • turėti aukštąjį išsilavinimą;
  • būti įgijęs socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją ar socialinio pedagogo

kvalifikacijas;

 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą; jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos

mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

mokėti taikyti savo darbe socialinį darbą Vaikų globos namuose reglamentuojančius teisės aktus;

 • mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas;
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

 

Savo gyvenimo aprašymą (CV) prašome siųsti el. paštu kupvnamai@gmail.lt arba atvykti į Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namus, adresu Bokšto g. 21, Paketuriai, Kupiškio r. iki 2018 m. rugsėjo 1 d. įskaitytinai.

Telefonai pasiteirauti (8 459) 35293, mob. tel. (8 607) 68682.

Visos teisės saugomos © Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai 2013