SusisiekiteKupiškio r. sav., Paketurių k.,
Bokšto g. 21

Tel.: (8 607) 68682Smiley face

Projektai


BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ STEIGIMAS IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

2019 m. liepos 1 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas – www.kupiskis.lt) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas.html) pasirašė projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0002 „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Bendra projekto vertė – 228 763,44 euro. Projektas 100 proc. finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).

Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.1.1-CPVA-V-427-01-0002 priemonės „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ tikslus ir uždavinius. Daugiau informacijos apie 20142020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresu www.esinvesticijos.lt.

 

Projekto tikslas – sąlygų, reikalingų veiksmingam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, Kupiškio rajone sukūrimas.

Atsisiųsti PDF formatu

Visos teisės saugomos © Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai 2013