Socialinė globa – tai socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama visapusiška specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, visuma.  Socialinių paslaugų gavėjai yra vaikai su negalia, vaikai, netekę tėvų globos, socialinės rizikos vaikai.

Globos namai yra stacionari socialinės globos įstaiga, finansuojama iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų šaltinių, teikianti globos (rūpybos) paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė ar laikinoji globa (rūpyba), arba laikinai apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

 

Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000412, išduota 2014-11-24.

Licencijos rūšis: Institucinė socialinė (ilgalaikė, trumpalaikė) globa (rūpyba) likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams.

 

 

Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000771, išduota 2018-05-21, papildyta (pakeista) 2018-11-27.

Licencijos rūšis: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną.

Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

 

 

 

x