• Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namuose teikiama institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams.

   Adresas Bokšto g. 21, Paketuriai., Kupiškio r.

    

   Padaliniuose Bendruomeniniuose vaikų globos namuose teikiama ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa vaikams su negalia, likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams.

   1 padalinio adresas Melioratorių g. 8A-3, Noriūnai, Kupiškio r.

   2 padalinio adresas K. Šimonio g. 6-22, Kupiškis

   3 padalinio adresas Gedimino g. 100-11, Kupiškis

    

   Padalinyje Pagalbos šeimai centre teikiamos šios paslaugos:

   Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga

   Laikino apnakvindinimo paslauga

   Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslauga

   Psichosocialinės pagalbos paslauga

   Socialinės priežiūros šeimoms paslauga

   Adresas Bokšto g. 21, Paketuriai, Kupiškio r.

    

   Padalinyje Savarankiško gyvenimo namuose 16-24 metų vaikams ir jaunuoliams teikiamos šios paslaugos:

   Palydėjimo paslauga jaunuoliams

   Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga

   Adresas Bokšto g. 21, Paketuriai, Kupiškio r.

    

   Transporto paslauga.

x