2022 m. gruodžio 28 d. Kupiškio Rotary klubo nariai kartu su Kalėdų seneliu atvyko į
šv. Kazimiero vaikų globos namus, bendruomeninius namus ir į pagalbos šeimai centrą. Kalėdų
senelis vaikams dovanojo Norvegijos Feder Rotary klubo narių suruoštas vardines kalėdines
dovanas.

Socialinė darbuotoja G. Skardžiuvienė

 

No Comments

Leave a Comment

x