Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai 2024 m. sausio 12 d. prisijungė prie pilietinės iniciatyvos ,,Pergalės šviesa“. Aštuntą valandą ryto vaikų globos namuose  Paketuriuose, padalinių Noriūnuose ir Kupiškyje languose suplazdėjo žvakių liepsnelės, simbolizuojančios gyvybę, šviesą, atmintį ir vienybę. Taip buvo prisimintas 1991 m. sausis, kai vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos žmonės pasiekė istorinę pergalę – atsilaikė prieš sovietų agresiją ir apgynė atkurtos valstybės Nepriklausomybę.

Vyriausioji socialinė darbuotoja I. Tubelienė

 

No Comments

Leave a Comment

x